Tháng: Tháng Mười Hai 2017

Phụ thân vốn liền sợ nhất tinh thần thương hại, vô sỉ tuyết tiện nhân quả nhiên dùng nàng tánh mạng đến …

Đến khi đến gần .. càng thấy rõ áo gấm rực rỡ .. giáp trụ sáng ccô .. gươm đao nháy ánh …