Quyết định trên sẽ có hiệu lực từ tháng 7 và áp dụng trên các phương tiện giao thông công cộng (xe buýt, xe điện ngầm, xe điện mặt đất, xe lửa…) ở London, Anh. Thị trưởng London Sadiq Khan có quyền ra chỉ thị như trên vì hệ thống giao thông công cộng ở London (TfL) thuộc quyền điều hành của tòa thị chính.